Nasi specjaliści

  • Łukasz Mackiewicz
   Specjalista PZP

   Łukasz Mackiewicz

   Specjalista PZP

   mec. Łukasz Mackiewicz – radca prawny specjalizujący się w zamówieniach publicznych, trener, doradca i wykładowca studiów podyplomowych z doświadczeniem jako pracownik zamawiającego oraz kontroler zamówień publicznych. Dzięki praktyce zawodowej posiada szeroką wiedzę nie tylko z zakresu przygotowania dokumentacji przetargowych oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia ale również z zakresu finansowania projektów infrastrukturalnych i środowiskowych, jak również z zakresu odpowiedzialności osób na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej, pracowników zamawiającego oraz podmiotów biorących udział w postępowaniach przetargowych. Występuje jako pełnomocnik wykonawców i zamawiających w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji oraz Krajową Izbą Odwoławczą.

  • Kamil Grzymkowski
   Specjalista ds. postępowania administracyjnego

   Kamil Grzymkowski

   Specjalista ds. postępowania administracyjnego

   Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmiński-Mazurskiego w Olsztynie. Doktorant w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowo administracyjnego. Wieloletni współpracownik renomowanych kancelarii prawnych. Praktykę zdobywał podczas obsługi jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i osób fizycznych. Specjalizuje się w zamówieniach publicznych, postępowaniu administracyjnym oraz ochronie danych osobowych i egzekucji. Współautor publikacji z zakresu postępowania administracyjnego. Uczestnicy szkoleń cenią go za rzetelną wiedzę i dobry przekaz informacji.