Szkolenia

 • Szkolenia – Prawo zamówień publicznych.

  Kancelaria od początku istnienia prowadzi działalność szkoleniową i doradczą w zakresie zamówień publicznych. Stała współpraca z jedną z najbardziej doświadczonych i rozpoznawalnych firm szkoleniowych na terenie Polski  – Centrum Doradztwa i Kształcenia Nowe Przetargi – zaowocowała dziesiątkami szkoleń przeprowadzonymi na rzecz zamawiających i wykonawców. Celem prowadzonych szkoleń jest przedstawienie zamawiającym sposobów prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa udzielania zamówień publicznych od etapu przygotowania postępowania do zawarcia umowy. W trakcie szkoleń wskazywane są praktyczne metody postępowania w celu uniknięcia zarzutów ze strony organów kontrolnych. Każde szkolenie jest dostosowane do potrzeb klientów, rodzaju i charakterystyki prowadzonej przez nich działalności oraz poziomu wiedzy i doświadczenia uczestników w zakresie zamówień publicznych. Proponowane rozwiązania sytuacji problemowych opierają się na aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądów Okręgowych. 

  Szkolenia kierowane do wykonawców mają na celu wskazanie elementów krytycznych decydujących o skuteczności ubiegania się o zamówienie publiczne. Prawa i obowiązki wykonawców w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia są przedstawiane w powiązaniu z charakterem prowadzonej przez nich działalności. Wykonawcy zyskują wiedzę teoretyczną i praktyczną konieczną do pozyskania zamówienia publicznego. W trakcie prowadzonych warsztatów wskazuje się metody prawidłowego tworzenia/uzupełniania dokumentów przetargowych, zadawania pytań oraz kontroli dokumentów składanych przez innych wykonawców.

  Zapraszamy do współpracy.

  Niektóre z naszych referencji

  logo_np