Ustawa Prawo zamówień publicznych 2020 - rozstrzyganie sporów w trakcie realizacji inwestycji.

stycznia 23, 2019
https://web.facebook.com/szkoleniapzp/posts/2204917033081766